"Moja wymarzona ekopracownia"

20121209_ekoprac00.jpg20121212_logoeko02.jpgJuż rozpoczynają się zajęcia w nowej pracowni biologiczno – chemicznej! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nam dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie pracowni biologiczno – chemicznej „Ekologiczna pracownia biologiczno – chemiczna” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi” w wysokości 31.239,93 zł. Dotacja została przyznana w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”, w którym wzięliśmy udział w ubiegłym roku szkolnym. 20121209_ekoprac01.jpg 20121209_ekoprac02.jpg 20121212_logoeko03.jpg 20121209_ekoprac03.jpg 20121209_ekoprac04.jpg Realizujemy zadanie „Utworzenie pracowni biologiczno- chemicznej „Ekologiczna pracownia biologiczno – chemiczna” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi” Wartość ogólna zadania: 33.825 PLN Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 31.240 PLN Opis zakresu projektu: Ekologiczna pracownia biologiczna – chemiczna powstała w sali, która wcześniej pełniła funkcje pracowni chemicznej. Ściany pomieszczenia zostały pomalowane w odcieniu zieleni. W sali znalazły się rośliny doniczkowe mające korzystny wpływ na klimat pomieszczenia i zdrowie człowieka. Na ścianach będą umieszczono tablice korkowe, na których prezentowane będą prace uczniów – projekty z zakresu ekologii oraz materiały dotyczące programu „Środowisko i ja”. Pracownia wyposażona jest w nowe ergonomiczne meble (stoliki uczniowskie i krzesła, nauczycielskie biurko i stół laboratoryjny, szafy), tablicę z powłoką ceramiczną, zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, laptop, wizualizer, mikroskop cyfrowy, mikroskop szkolny wyposażony w kamerę), plansze z zakresu ekologii, układ okresowy pierwiastków. Okna zaciemniane są za pomocą rolet. Dzięki wykorzystaniu wizualizera, nauczyciele mają możliwość przeprowadzania doświadczeń, które mogą obserwować wszyscy uczniowie. Z kolei mikroskop cyfrowy i mikroskop wyposażony w kamerę umożliwia uczniom obserwację mikroorganizmów. Nauczyciele będą wykorzystywać multimedialne programy dydaktyczne, filmy dydaktycznych oraz zasoby sieci internet do prowadzenia zajęć. Pracownia będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych według opracowanego przez naszych nauczycieli programu „Środowisko i ja”, zajęcia lekcyjne z biologii, chemii, analizy żywności i technologii spożywczej oraz dodatkowo w ramach współpracy z Klubem Sportowym „BUDOWLANI” – Łódź, będą z niej korzystały grupy młodzików uczestniczące w zajęciach edukacji prozdrowotnej z elementami ekologii. Celem głównym zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach programu edukacyjnego „Środowisko i ja” jest podniesienie świadomości ekologicznej i rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Program opracowany został w układzie modułowym. Moduł I „Człowiek i środowisko” obejmuje zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego, natomiast moduł II „Woda i powietrze wokół nas” obejmuje badanie wody i powietrza na terenie Łodzi. Pracownię będą mogli tez wykorzystać nauczyciele innych przedmiotów na prowadzenie zajęć, szczególnie realizując ścieżkę międzyprzedmiotową z zakresu ekologii. W wyniku działania pracowni, poza wzrostem świadomości ekologicznej u uczniów, nastąpi wzrost poczucia własnej wartości (zajęcia w estetycznej, dobrze wyposażonej pracowni), wzrost odpowiedzialności za podejmowane działania uczniowie będą odpowiedzialni za pielęgnowanie roślin zakupionych do pracowni). Planowane zajęcia pozalekcyjne umożliwią uczniom rozwój umiejętności pracy w zespole oraz przyczynią się do integracji grup klasowych i międzyklasowych. Zaplanowane doświadczenia (badanie wody i powietrza ochodzących z miejsca zamieszkania i nauki) spowodują wzrost poczucia integracji z najbliższym otoczeniem. Dodatkowo rozwiną u uczniów umiejętności kluczowe w wykonywaniu zadań zawodowych, takie jak: aktualizowanie wiedzy, wyszukiwanie informacji, dokładność, umiejętność analizowania pozyskanych informacji i formułowania wniosków, stosowanie technik multimedialnych w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy. Ponadto, w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, szkoła umożliwi grupom młodzików Klubu Sportowego „BUDOWLANI” – Łódź udział w zajęciach edukacji prozdrowotnej oraz wybranych zajęciach z zakresu ekologii.

Dział: