Zaproszenie na zajęcia pozalekcyjne Koła Piekarzy i Cukierników


Koło Piekarzy i Cukierników zaprasza!

Zajęcia pozalekcyjne
Wtorek od godziny 15:00

Uwaga: Obowiązuje wcześniejsze, co najmniej jednodniowe zgłoszenie się zainteresowanych do nauczycieli prowadzących!
Zajęcia prowadzą i udzielają informacji nauczyciele:
Maria Krawczyk i Stanisław Bajor

-----
opr. SB'25.10.2017
dodał: KM

Dział: