Uwaga - konkurs: Świąteczna chatka z piernika !

Regulamin konkursu Świąteczna chatka z piernika:
1.  Przedmiot konkursu: chatka z piernika mieszcząca się podstawą na arkuszu A4, udekorowana w sposób dowolny, ale zarówno złożona jak i udekorowana w szkole. Chatkę należy przekazać organizatorom do dnia 16 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 włącznie, bezpośrednio lub za pośrednictwem nauczyciela. 
2.  Zakres/uczestnicy: zainteresowani uczniowie i nauczyciele ZSPS w Łodzi; prace należy wykonywać indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. 

3.  Cel konkursu: rozwijanie umiejętności dekorowania wyrobów cukierniczych.
4.  Termin: 5-16 grudnia, rozstrzygnięcie 20 grudnia 2016 r.
5.  Miejsce: pracownie piekarsko-cukiernicze ZSPS;  wszystkie chatki mają być złożone i udekorowane w szkole za potwierdzeniem nauczyciela.
6.  Ocena prac: przez komisję konkursową powołaną przez dyrektor szkoły.
7. Kryteria oceny:
a) wygląd, estetyka  do 20 pkt.
b) pomysłowość, oryginalność  do 10 pkt.
c) dokładność, precyzja wykonania  do 10 pkt.
d) samodzielność wykonania oraz stopień trudności  do 10 pkt.
8.  Nagrody: ocena za udział i ewentualny sukces z odpowiedniego przedmiotu lub jednostki modułowej, dla najlepszych dyplomy i inne nagrody. 
9. Organizatorzy: nauczyciele Katarzyna Wojtalik i Krzysztof Maśliński.

Zapraszamy do udziału ! 

Dział: