Uczymy się przez całe życie!

W środę, 11 października 2017r, pani Ewa Zdziemborska-Jatczak zaprosiła swoje Koleżanki i Kolegów na lekcję modelową z wykorzystaniem komputerów.
Uczniowie klasy 3a zsz poznawali tajniki Polskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej. Podstawowym celem zajęć było kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na temat kodów PKD, których znajomość jest niezbędna, by rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia w pracowni komputerowej zmobilizowały uczniów do intensywniejszej niż zazwyczaj pracy na lekcji. W uczniowskiej ocenie taka lekcja była ciekawa, podniosła poziom zainteresowania przedmiotem i realizowanymi na nim zagadnieniami.
Dla nauczycieli lekcja koleżeńska była źródłem informacji, w jaki sposób można wykorzystać dostępny w szkole nowoczesny sprzęt IT. Kadra pedagogiczna mogła obserwować pracę, reakcje uczniów na zajęciach.
Taka obserwacja zajęć może być źródłem naszych kolejnych ciekawych pomysłów na zajęcia z uczniami.
---
opr - EZJ, IR '16.10.2017

Dział: