Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz - XXIII edycja

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, której finał odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Temat przewodni XXIII edycji turnieju: Powiew wiosny.
Eliminacje szkolne do turniejów odbędą się w listopadzie. Informacji udzielają nauczyciele Stanisław Bajor i Maria Krawczyk.
Zachęcamy do udziału uczniów klas 3 ZSZ!

Więcej informacji wraz z regulaminami na stronie organizatora finału:
http://www.zsz5wroclaw.home.pl/turniej.html
=====
KM, 24.09.2017

Dział: