Trwa nabór - nadal przyjmujemy kandydatów do nauki w "Spożywczaku"

W "Spożywczaku" mamy jeszcze wolne miejsca dla uczniów w zawodach:
- technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności (jedyna taka klasa w Polsce - nowy zawód utworzony w wyniku konsultacji z zakładami spożywczymi, laboratoriami, hurtowniami spożywczymi, instytucjami odpowiedzialnymi za badanie i kontrolę żywności; dużo zajęć lekcyjnych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych),
- technik przetwórstwa mleczarskiego (klasa tworzona w porozumieniu z nowoczesnym zakładem - Łódzką Spółdzielnią Mleczarską JOGO, która poprowadzi praktyki a za 4 lata oczekuje, że będzie mogła przyjąć do pracy wyspecjalizowanych fachowców, którzy zastąpią jej obecnych pracowników przechodzących na emeryturę),
- technik technologii żywności ("po drodze" zdobywana jest kwalifikacja odpowiadająca zawodowi cukiernika; dużo zajęć w pracowniach cukierniczych i laboratorium),
- piekarz (praktyki zapewniają i oczekują na pracowników bardzo liczne piekarnie łódzkie i podłódzkie),
- wędliniarz (praktyki w zakładach poszukujących wykwalifikowanych wędliniarzy: ZBYSZKO lub PAMSO).
Zapraszamy!
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137, sekretariat czynny w godzianch od 8:00 do 16:00. 

Informacje telefoniczne: 42 655 10 40.
Więcej informacji o zawodach na podstronie (po najechaniu na szary pasek):
http://spozywczak.lodz.pl/dp7/wpis/opisy-zawodow
 

Dział: