TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PRZYPOMNIENIE

„Stary” egzamin zawodowy – absolwenci technikum z lat wcześniejszych
Egzamin pisemny 12 czerwca 2017, poniedziałek, godz. 12.00
Egzamin praktyczny 13 czerwca 2017, wtorek, godz. 9.00.
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem i przynieść dowód osobisty oraz 2 czarno-piszące długopisy.
Na egzamin praktyczny można także wnieść kalkulator prosty, linijkę, gumkę, ołówek.
„Nowy” egzamin zawodowy – uczniowie ZSZ, którzy złożyli deklarację zdawania w OKE
Kwalifikacja T.03, T.04, T.05
Egzamin pisemny – 20 czerwca 2017, godz. 10.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem. Należy przynieść dowód osobisty i 2 czarno-piszące długopisy oraz kalkulator prosty.
Egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem (informacja u p. K. Wojtalik).
Na egzamin należy przynieść dowód osobisty, czarno-piszący długopis, ubranie robocze (odpowiednie dla zawodu, w którym zdający się kształci), pracowniczą książeczkę zdrowia.
=====
Katarzyna Wojtalik  kierownik szkolenia praktycznego
 

Dział: