Szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy

9.11.2016 r. odbyła się VI edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Konkurs był jednocześnie etapem szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”,  organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Patronat nad konkursem objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawej ochrony pracy oraz zasad bhp wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W części pisemnej konkursu wzięło udział 55 uczniów z klas technikum.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań. 
Największą liczbę punktów /24 z 25/ otrzymały  ex aequo dwie uczennice. Zwycięzcę  konkursu wyłoniła dogrywka.
Kolejność laureatów:
I miejsce: Patrycja Bednarek, kl. 2ta,
II miejsce: Emilia Kozłowska, kl. 2ta,
III miejsce: Norbert Golak, kl. 1ta
Dwie uczennice, które zajęły I i II miejsce będą reprezentowały szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Do drugiej część konkursu zgłoszono 8 prezentacji multimedialnych, których  autorami byli uczniowie ZSPS. Komisja konkursowa po ocenie prezentacji przyznała:
I miejsce: Weronika Patryas, kl. 1ta
II miejsce: Patrycja Bednarek, kl. 2ta,
III miejsce: Joanna Mazurkiewicz, kl. 1tb.
Zwycięzcy konkursu w obydwu kategoriach otrzymali nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Fundatorem nagród był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie, którzy w etapie pisemnym zdobyli ponad 50% punktów oraz ci, którzy zgłosili prezentacje multimedialne, otrzymali oceny z odpowiednich przedmiotów/jednostek modułowych.

Równocześnie odbyło się spotkanie młodzieży z inspektorem pracy Markiem Kostrzewskim, który wygłosił wykład pt. „Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym. Wypadek przy pracy w zakładzie przetwórstwa owocowego”.
-----
Izabela Rosiak, 7.12.2016

Dział: