Spożywczak gotował w Niemczech !

Pobyt w naszej szkole partnerskiej Berufskolleg Ehrenfeld Kӧln łączył przyjemność poznawania niemieckiej szkoły i obyczajów oraz miasta Kolonii z przyjemnością pracy z nowymi przyjaciółmi z Niemiec. Na zdjęciach możemy obejrzeć współpracę uczniów obu szkół na niwie gastronomicznej, zakończoną... bardzo smacznie.
PROJEKT DOFINANSOWAŁA POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: