Spotkanie z książką artystyczną

Uczennice zaprzyjaźnione ze szkolną biblioteką, uczestniczyły w spotkaniu z artystą malarzem, grafikiem Panem Markiem Gajewskim. W trakcie wykładu połączonego z prezentacją, dowiedziały się między innymi, co to takiego jest książka artystyczna, jak wygląda i jaka jest jej wartość zarówno estetyczna jak i materialna.

------------

Opr. AF, IR' 17.12.2017r.

Dział: