Spotkanie robocze z Pracodawcami

Dnia 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Pracodawcami współpracującymi ze szkołą.
W czasie dyskusji Pracodawcy zwracali uwagę, że zakłady branży spożywczej cały czas poszukują pracowników. Ukończenie szkoły zasadniczej lub technikum daje absolwentom możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy. Zwracano uwagę, że wykształcenie kierunkowe przyspiesza awans zawodowy młodych ludzi, a pracodawcy powinni pokazywać młodzieży swoją pasję i osiągnięcia, tak aby młodzi ludzie widzieli, że wkład pracy przekłada się na sukces zawodowy. Wyrazili również chęć pokazania gimnazjalistom specyfiki pracy w zakładach spożywczych, np. oprowadzając zorganizowane grupy w ustalonych terminach.
Dziękujemy Pracodawcom za poświęcony czas i wniesienie wielu cennych uwag i wskazówek dotyczących kształcenia przyszłej kadry branży spożywczej.

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: