Rada Ministrów bierze z nas przykład !

Jak już wiadomo, nasz Spożywczak jest pierwszą i jedyną w Polsce szkołą kształcącą w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.
W tym kontekście warto poinformować, że minister rolnictwa i rozwoju wsi uznał reformę systemu bezpieczeństwa żywności za jedną z najważniejszych spraw, jaką zajmuje się jego urząd, i przygotował projekt powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), który został przyjęty przez Radę Ministrów.

Nowo powstała inspekcja przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zostaną zlikwidowane), a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Oznacza to stworzenie nowego, zintegrowanego oraz uproszczonego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach jej produkcji, który w konsekwencji zwiększy ochronę zdrowia konsumentów.
Absolwenci obecnej klasy 1tb będą pierwszymi w naszym kraju tego typu specjalistami, przygotowanymi bezpośrednio do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem żywności, czyli także w PIBŻ, i zakładach wdrażających systemy bezpieczeństwa żywności (a te obowiązują w każdym zakładzie produkującym żywność oraz w firmach zajmujących się dystrybucją żywności).
-----
Na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/P...
Krzysztof Maśliński, 7.06.2017

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: