Przyjmujemy uczniów do SPOŻYWCZAKA - informacje o naborze

I etap rekrutacji - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywa się w następujących terminach:
Do 14.06.17  od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00, piątek 8.00-15.30
10.06.17, sobota w godz. 10-13
19.06.17 (poniedziałek) oraz 20.06.17 (wtorek) w godz. 8-18
Wygenerowany wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz jego rodzica (prawnego opiekuna).
Istnieje też możliwość wygenerowania wniosku w szkole, do tego niezbędne są: login i hasło do systemu.

II etap rekrutacji  - dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
23.06.17 do godz. 15.30
26.06.17 w godz. 8.00 - 16.00
27.06.17 w godz. 8.00 - 12.00
Wydawanie skierowań na badania 23 czerwca godz.12.00 do 5 lipca wydawanie skierowań na badania.
III etap rekrutacji - Przyjmowanie oryginałów dokumentów
3.07.17 w godz. 12.00-16.00
W dniach 4.07.17,   5.07.17,   6.07.17,   7.07.17 w godz. 8.00 - 16.00
10.07.17  w godz. 8.00 - 12.00
UWAGA! Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów w powyższych terminach są automatycznie usuwani z listy zakwalifikowanych.

Dokumenty do dostarczenia:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia.

Więcej informacji dla Gimnazjalistów w "Strefie gimnazjalisty" 
http://www.spozywczak.lodz.pl/dp7/dzial/rekrutacja
=====
KaWoj, 6.6.2017

Dział: