Przygoda z prawem

Klasa 2 ta wraz z koordynatorem projektu- Ewą Zdziemborską- Jatczak została zaproszona na podsumowanie półrocznego projektu prawnego, skierowanego do uczniów klas 2. „Znam swoje prawa”. Projekt polegał na wzięciu udziału w 4 zajęciach, prowadzonych przez studentów prawa, dotyczących: prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego i praw zwierząt. Zajęcia odbywały się w naszej szkole. Studenci mogli liczyć w czasie opracowywania planu lekcji z pomocy merytorycznej pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi. Na zakończenie zaproszono nas na obejrzenie symulacji rozprawy sądowej przed sądem administracyjnym. Dla potrzeb edukacyjnych przebieg rozprawy zmodyfikowano. Rozprawa była bardzo ciekawa dla uczniów; polegała na zaskarżeniu do Sądu decyzji OKE, która unieważniła pracę maturalną z matematyki.
Uczniowie odgrywający role Sądu czy Stron Procesowych mocno zaangażowali się w postawione przed nimi zadanie. Widzowie ( także my) w napięciu obserwowali to, co się działo na „sali sądowej”. Na zakończenie Opiekunowie Projektu z WPiA UŁ wręczyli uczestnikom symulacji pamiątkowe dyplomy i upominki. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi także otrzymał certyfikat udziału w największym w Polsce edukacyjnym projekcie prawnym. Żałujemy, że za rok nie będziemy już mogli wziąć ponownie udziału w zajęciach. Już dziś polecamy ten projekt naszym młodszym koleżankom i kolegom!!!

Dział: