Przygoda z Berufskolleg Ehrenfeld Kӧln

Nasi uczniowie z klas: technik technologii żywności oraz wędliniarz powrócili z wymiany międzyszkolnej połączonej z praktyką zawodową.  
Gościliśmy w naszej szkole partnerskiej BERUFSKOLLEG EHRENFELD w KOLONII.
Szczegóły tej fantastycznej zawodowej przygody już wkrótce na naszej stronie....

PROJEKT DOFINANSOWAŁA POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

-----
B.K.Lis'20160922

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: