Porozumienie o współpracy

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi w dniu 19 maja 2016 r. odwiedziło wielu znamienitych Gości. Tego dnia odbyła się bardzo ważna, dla całej szkolnej społeczności, uroczystość. Szkoła podpisała - w obecności pana Tomasza Treli - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi - porozumienie o współpracy z reprezentującymi różne branże przemysłu spożywczego Pracodawcami: Izbą Rzemieślniczą, Zakładami Przetwórstwa Mięsnego „Zbyszko”, Zakładami Przetwórstwa Mięsnego PAMSO S.A., Łódzką Spółdzielnią Mleczarską Jogo, Dakri Dystrybucja Sp. z o.o., Vandemoortele Sp. z o.o., Hort Cafe Sp.j., Bierhalle Browar Restauracja.

Zorganizowano także w czasie uroczystości panel dyskusyjny „Dobra żywność – czyli jaka?” w czasie którego rozmawiano o trendach, obecnie panujących w produkcji żywności, sposobach zapewnienia jakości produktów w taki sposób, by zadbać o bezpieczeństwo konsumenta. W dyskusji uczestniczyli eksperci: Rafał Olbryś (ZM PAMSO S.A.), Krystyna Kuczka – (Firma JÓZEF KUCZKA), Krzysztof Jankowski (ŁSM JOGO), Przemysław Kopeć (Dakri Dystrybucja Sp.z o.o.).Pracodawcy podkreślili celowość powstania kierunków, o których otwarcie zabiegamy, gdyż wynika to z potrzeb ciągle rozwijającego się rynku pracy. W czasie wystąpień podkreślano konieczność zintensyfikowania współpracy między szkołami zawodowymi a różnymi branżami przemysłowymi regionu łódzkiego. Zwracano uwagę właśnie na to, że współpraca naszej Szkoły z Partnerami, daje możliwość naszym Uczniom odbycia praktyk w realnych warunkach produkcyjnych.

Dział: