Podpisanie porozumień o współpracy

19 maja 2016r w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi będzie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumień o współpracy naszej szkoły z pracodawcami w obecności Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli i Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Krzysztofa Jurka.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, od blisko 60 lat ściśle współpracuje z Rzemiosłem oraz firmami cukierniczymi, piekarskimi i wędliniarskimi na terenie Łodzi i okolic. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy branży spożywczej, od 1 września 2016r planujemy poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego we współpracy z Łódzką Spółdzielnią Mleczarską Jogo oraz wdrożenie eksperymentu pedagogicznego – kształcenie w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, we współpracy z łódzkimi zakładami spożywczymi, pod opieką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby i chęci współpracy szkoły i pracodawców w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz kształcenia zawodowego w branży spożywczej, dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej gospodarki. Przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia roli pracodawcy w systemie kształcenia zawodowego.
Porozumienie podpisywać będą pan Prezydent Tomasz Trela, dyrektor  Szkoły oraz przedstawiciele następujących pracodawców: 
Izba Rzemieślnicza, 
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Zbyszko”, 
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego PAMSO S.A., 
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Jogo, 
Dakri Dystrybucja Sp. z o.o., 
Vandemoortele Sp. z o.o.,
 Hort Cafe Sp.j., 
Bierhalle Browar Restauracja

Ponadto korzystając z obecności przedstawicieli firm zajmujących się produkcją żywności, a więc najlepszych ekspertów w tym zakresie, zaplanowano panek dyskusyjny „Dobra żywność – czyli jaka?” 

 

Dział: