Poczta walentynkowa!

Dnia 14.02 Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Każdy uczeń (i nauczyciel wink) mógł napisać walentynkę do wybranej osoby i wysłać ją za pośrednictwem skrzynki wystawionej w holu. Nie dotarła do nas żadna skarga, że którakolwiek walentynka trafiła do niewłaściwej osoby; uważamy więc, że jak co roku, akcja pod kryptonimem "WALENTYNKI" zakończyła się sukcesem :)

=====
KP-W'21.02.2017

Dział: