Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 Absolwenci technikum, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje T.04 oraz T.16 mogą odbierać dyplomy u p. Katarzyny Wojtalik. 
Poniedziałki i środy 8-12
Wtorki i piątki 11-15
Po dyplom należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Dział: