Konkurs "Projekt ulotki, folderu naszej szkoły" - wyniki

Został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs na projekt/folder ulotki naszej szkoły.
Komisja przyznała następujące nagrody:

 • Natalia Skrobek, Sebastian Stachura (kl. 3ta) - za dbałość i profesjonalizm
 • Weronika Podobińska i Magdalena Pielesiak (kl.2ta) - za niekonwencjonalność i oryginalność. 
 • Joanna Wolańska (kl. 3ta) - za pomysłowość i pozytywną energię
 • Magdalena Sarniak (kl. 3a) - za inwencję twórczą i słodkie podejście do tematu
 • Łukasz Zimnicki (kl. 2ta) - za kreatywność i poczucie humoru
 • Patrycja Bednarek (kl. 2ta) - za niestereotypowość i ciasteczkowe myślenie
 • Patrycja Bałdyga i Kinga Korszunow (kl.2ta) - za techniczne drogowskazy do sukcesu.
 • Emilia Kozłowska (kl. 2ta) - za pracowitość i smakowitą kontemplację
 • Patryk Klimek (kl. 2ta) - za zmysł plastyczny i dziecięcą fantazję.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję za zaangażowanie. 
Oceny prac dokonała Komisja w składzie:

 • p. dyr. Joanna Kośka
 • p. z-ca dyr. Iwona Kurzyp
 • p. Elżbieta Szudrowicz
 • p. Izabela Rosiak

Gratuluję talentu i aktywnej postawy oraz zapraszam do kolejnych działań rozwijających kreatywność. 
Organizator konkursu -
Iwona Kapela
-----
2016.10.19

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: