Koło Piekarzy i Cukierników w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach Koła Piekarzy i Cukierników!

Kołem opiekują się nauczyciele:
mgr inż. Maria Krawczyk, mgr inż. Stanisław Marek Bajor.
Z kołem współpracują nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Zakres i cele działalności koła
- Umożliwienie przeprowadzania wypieków pieczywa piekarskiego i sporządzania wyrobów cukierniczych zainteresowanym uczniom w formie zajęć pozalekcyjnych;
- Przygotowanie uczniów uczących się zawodu (kwalifikacji) piekarz i cukiernik do konkursów zawodowych i do egzaminu zawodowego;
- Udział w imprezach okolicznościowych związanych z promocją szkoły;
- Propagowanie piekarstwa i cukiernictwa.
Terminy zajęć pozalekcyjnych 
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w terminach ustalonych przez opiekunów koła oraz w terminach uzgadnianych z opiekunami indywidualnie. Rodzaj wypieków do ustalenia z nauczycielami. Liczba godzin zajęć uzależniona jest od liczby chętnych do uczestniczenia w zajęciach i tematyki zajęć. Chęć uczestniczenia w zajęciach i ich tematykę należy wcześniej uzgodnić z opiekunami koła.
Terminy konkursów piekarskich i cukierniczych
Daty eliminacji szkolnych turniejów piekarskich i cukierniczych będą podane po ogłoszeniu terminarza przez Komitety Główne z siedzibą we Wrocławiu i Poznaniu. Orientacyjne terminy:
- eliminacje szkolne - do końca listopada,
- eliminacje wojewódzkie - w styczniu,
- finały ogólnopolskie - w marcu/kwietniu.
Miejsce odbywania zajęć
Pracownia piekarsko-cukiernicza, sale 129, 131, 132. Uczeń zobowiązany jest do posiadania odzieży roboczej (fartuch lub bluza i nakrycie głowy).

----- 
K.M.'13.09.2017

Dział: