Koło Piekarzy i Cukierników w r. szk. 2016/2017

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach Koła Piekarzy i Cukierników!

Zakres i cele działalności koła

- Umożliwienie przeprowadzania wypieków pieczywa piekarskiego i sporządzania wyrobów cukierniczych zainteresowanym uczniom (w formie zajęć pozalekcyjnych);
- Przygotowanie uczniów uczących się zawodu (kwalifikacji) piekarz i cukiernik do konkursów zawodowych i do egzaminu zawodowego;
- Udział w imprezach okolicznościowych związanych z promocją szkoły;
- Propagowanie piekarstwa i cukiernictwa.

Proponowane terminy w roku szkolnym 2016/2017
- poniedziałek od 14:45
- piątek od 13:55
Rodzaj wypieków do ustalenia z nauczycielami. Chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w terminach ustalonych przez opiekunów koła oraz w terminach uzgadnianych z opiekunami indywidualnie. Liczba godzin zajęć uzależniona jest od liczby chętnych do uczestniczenia w zajęciach.

Opiekunowie koła
Kołem opiekują się nauczyciele:
mgr inż. Ewa Jatczak, mgr inż. Maria Krawczyk, mgr inż. Krzysztof Maśliński.
Z kołem współpracują nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Miejsce odbywania zajęć
Pracownia piekarsko-cukiernicza, sale 129, 131, 132. Uczeń zobowiązany jest do posiadania odzieży roboczej (fartuch lub bluza i nakrycie głowy).

-----
K.Maśliński
ZSPS w Łodzi, 3.09.2016

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: