Koło Języka Angielskiego - zaproszenie do udziału w zajęciach

Pani Katarzyna Popławska-Wsiaki zaprasza zainteresowanych uczniów technikum na zajęcia Koła Języka Angielskiego.
Zajęcia będą się odbywały w czwartki na 8. godzinie lekcyjnej (13.50-14.35), w sali 302. Podczas zajęć będzie można pogłębiać wiedzę na temat historii, kultury i zwyczajów w krajach anglojęzycznych oraz szlifować język angielski.

PS. Opiekunka Koła uprzejmie prosi o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach Koła do wieczora 28.10.2015 r. (poprzez Librusa), aby mogła przygotować odpowiednią ilość materiałów.
-----
Katarzyna Popławska-Wsiaki

Dział: