Jeszcze możesz zostać uczniem Spożywczaka - ostatnie wolne miejsca !

Rekrutacja do klas pierwszych trwa!
Mamy jeszcze wolne miejsca:
1. Technikum nr 6:
- technik technologii żywności,
- technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności;

 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6:
- cukiernik,
- piekarz,
- wędliniarz.

A na naszych absolwentów czekają miejsca pracy w łódzkich i podłódzkich zakładach spożywczych.
 

Dział: