Jest kolejny konkurs o bhp - są nagrody...

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY o BHP.
Konkurs przebiega w dwóch niezależnych od siebie formach:

1. testu pisemnego - zawierającego zagadnienia prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 9.11.2016 godz. 10,00;
2. prezentacji multimedialnej - która musi dotyczyć ogólnie przyjętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (preferowana ilość slajdów - 10).
Termin oddania prezentacji to 3.11.2016 r.

Chętne osoby proszę o zgłoszenie się do p. Izabeli Rosiak (sala 133) w celu ZAPISU do udziału w konkursie.
Zwycięzcy mogą liczyć na oceny z j. modułowych/przedmiotów zawodowych oraz ciekawe nagrody.
-----
IRo ' 2016.10.20

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: