Informacja dla kandydatów do szkoły - aktualizacja

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek – czwartek w godz. 8:00-16:00,
piątek 8:00-15:30
Harmonogram rekrutacji:

do 28 czerwca 2016 r.
do godz. 12:00
Dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 
 
4 lipca 2016 r., godz. 12:00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
 
 

od 4 lipca 2016r., godz. 12:00
do 11 lipca 2016r., godz. 12:00

Dostarczanie oryginałów świadectw
 
 
 

od 4 lipca 2016 r., godz. 12:00
do 6 lipca 2016 r.

Wydawanie skierowań na badania lekarskie
 
 
 

od 12 lipca 2016 r.  Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc

Dział: