I Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Branży Spożywczej i Gastronomicznej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas o profilu spożywczym i gastronomicznym z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w I Międzyszkolnym Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Branży Spożywczej i Gastronomicznej.
Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze wskazaniem na zasady obowiązujące w  w branży spożywczej i gastronomicznej. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.
Konkurs odbędzie się 30 listopada 2017r  o godz. 10.30 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137.
Do udziału w konkursie każda Szkoła może zgłosić maksymalnie 7 uczniów. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 listopada 2017r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@spozywczak.lodz.pl lub fax 48 42 6551040.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Izabeli Rosiak  nr. tel  42 6551040

-----
IR ' 18.11.2017r.

Dział: