Ekologiczne wędrówki Spożywczaka: Park Julianowski – niezwykła przyroda z historią w tle

Tym razem miejscem wiosennych wędrówek uczniów Spożywczaka z klasy 3 ta i 3 tb stał się zabytkowy park im. Adama Mickiewicza w Łodzi, zwany także Parkiem Julianowskim.
Okazało się, że podobnie jak Łagiewniki, także Park Julianowski posiada swoją historię. Park znajduje się na terenie dawnych dóbr szlacheckich rodziny Zawiszów, które w 2 połowie XIX wieku stanowiły własność Stanisława Strzałkowskiego – dziedzica wsi Radogoszcz. Cały teren parku należał niegdyś do folwarku wydzielonego z dóbr Marysin. W latach 80-tych XIX wieku majątek zlicytowano a posiadłość nabył łódzki fabrykant Juliusz Heinzel. To właśnie od jego imienia wywodzi się nazwa parku – Julianów.

 
Spacer rozpoczęliśmy od wejścia przy ulicy Biegańskiego, skąd szeroką i piękną aleją lipową dotarliśmy nad staw obok miejsca, gdzie przed II wojną światową znajdował się pałac Juliusza Heinzela. W czasie trzygodzinnej wędrówki po parku wokół stawów oraz wzdłuż rzeki Sokołówki, uczniowie podziwiali piękne okazy drzew wpisanych na listę pomników przyrody – klonów, olszy czarnej, topoli czy dębów.
Spacerując alejkami parku młodzież była pod dużym wrażeniem piękna tego kawałka przyrody, który znajduje się zaledwie kilkanaście minut marszu od naszej szkoły.

-----
Dorota Woźniak, 16.05.2016

Dział: