Egzaminy zawodowe 2016


„Stary” egzamin zawodowy – absolwenci z lat wcześniejszych
Egzamin pisemny 20 czerwca 2016, poniedziałek, godz. 12.00
Egzamin praktyczny 21 czerwca 2016, wtorek, godz. 9.00.
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.


„Nowy” egzamin – uczniowie ZSZ zgłoszeni do OKE
Część pisemna – 17 czerwca 2016, piątek, godz. 10.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Dział: