Egzaminy poprawkowe – sierpień 2018

 Harmonogram egzaminów poprawkowych
  - sierpień 2018 r. - zawarty jest w załączniku.

  Matura - poprawkowa (wszystkie egzaminy pisemne i ustne)

 - wtorek  - 21sierpnia 2018 r. godz. 9.00

-----------------
IK, IR' 2018.06.24

Dział: