Dzień Patrona w ZSPS

18 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przygotowano uroczystość, upamiętniającą naszego Patrona - Powstańców Wielkopolskich.

Powstanie Wielkopolskie było jedynym, w pełni skutecznym zrywem niepodległościowym, dzięki któremu ziemie nad Wartą wróciły do Polski.

Uroczystość, przygotowana przez grupę uczniów z klasy 3 ta, pod kierunkiem pp. E. Zdziemborskiej-Jatczak

i A. Furmańczyk, przypomniała zaproszonym Gościom oraz uczniom naszej szkoły, przyczyny, przebieg oraz skutki powstania. W listopadzie 1918r. odzyskaliśmy niepodległość, ale daleko jeszcze było do ukształtowania się w pełni niezależnego państwa polskiego, w satysfakcjonujących Polaków granicach. Wielkopolanie - nie chcąc się zgodzić na brak możliwości powrotu do Macierzy, postanowili chwycić za broń. Poświęcili wiele: swe zdrowie, życie, by móc mówić po polsku i żyć w wolnej Polsce.

W czasie uroczystości podkreślano, że wolność jest darem, nie zawsze otrzymanym raz na zawsze. Dlatego powinniśmy tak żyć, by już nikt, nigdy, nie musiał o nią walczyć, przelewać własnej krwi.

----------------

Opr. EZJ, zdj. BKL, IR' 21.01.2018r.

Dział: