97. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, czyli nasz "Spożywczak", nosi imię Powstańców Wielkopolskich.
Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku i zakończyło się powodzeniem - wyzwoleniem Wielkopolski spod zaboru niemieckiego i przyłączeniem do Polski, co zostało potwierdzone traktatem wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 roku (wszedł on w życie w 1920 roku). 

Powstanie wielkopolskie to chwalebny przykład polskiego patriotyzmu, odwagi i dzielności, uwieńczonych sukcesem. 

Dział: