Aktualności

Trwa nabór - nadal przyjmujemy kandydatów do nauki w "Spożywczaku"

W "Spożywczaku" mamy jeszcze wolne miejsca dla uczniów w zawodach:
- technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności (jedyna taka klasa w Polsce - nowy zawód utworzony w wyniku konsultacji z zakładmi spożywczymi, laboratoriami, hurtowniami spożywczymi, instytucjami odpowiedzialnymi za badanie i kontrolę żywności; dużo zajęć lekcyjnych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych),
- technik przetwórstwa mleczarskiego (klasa tworzona w porozumieniu z nowoczesnym zakładem - Łódzką Spółdzielnią Mleczarską JOGO, która poprowadzi praktyki a za 4 lata oczekuje, że będzie mogła przyjąć do pracy wyspecjalizowanych fachowców, którzy zastąpią jej obecnych pracowników przechodzących na emeryturę),
- technik technologii żywności ("po drodze" zdobywana jest kwalifikacja odpowiadająca zawodowi cukiernika; dużo zajęć w pracowniach cukierniczych i laboratorium),
- piekarz (praktyki zapewniają i oczekują na pracowników bardzo liczne piekarnie łódzkie i podłódzkie),
- wędliniarz (praktyki w zakładach poszukujących wykwalifikowanych wędliniarzy: ZBYSZKO lub PAMSO).
Zapraszamy!
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137, sekretariat czynny w godzianch od 8:00 do 16:00. 

  Nasi uczniowie  wyjeżdżają do Niemiec !

 Na polsko - niemieckiej giełdzie szkół, organizowanej w Gdańsku jesienią 2015 roku, nasza szkoła nawiązała współpracę z Berufskolleg Ehrenfeld (BKE) z Kolonii w Niemczech. Oferta kształcenia w szkole partnerskiej z Niemiec idealnie współgra z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.
Już we wrześniu tego roku nasi koledzy i koleżanki wyjeżdżają do Kolonii. Poznają tam naszą szkołę partnerską (3700 uczniów !), zwiedzą miasto oraz wspólnie z niemieckimi uczniami wezmą udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez niemieckich nauczycieli zawodu.

Informacja -  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie według poniżej zamieszczonego harmonogramu.
Wygenerowany wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz jego rodzica (prawnego opiekuna). Istnieje też możliwość wygenerowania wniosku w szkole, do tego niezbędne jest login i hasło do systemu.
1 czerwca 2016r., środa    godz. 8.00-16.00
2 czerwca 2016r., czwartek    godz. 8.00-16.00

Lekcja z gimnazjalistami: Kuchnia to … wielkie laboratorium chemiczne!

O tym, że wszystko co nas otacza związane jest z chemią, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszystko co jemy, a także my sami, zbudowane jest z atomów. Atomy łączą się w cząsteczki, cząsteczki tworzą związki chemiczne. A związki chemiczne bada się w laboratorium chemicznym.
Każdy z nas ma podobne laboratorium w swoim domu … to kuchnia.

Przygoda z prawem

Klasa 2 ta wraz z koordynatorem projektu- Ewą Zdziemborską- Jatczak została zaproszona na podsumowanie półrocznego projektu prawnego, skierowanego do uczniów klas 2. „Znam swoje prawa”. Projekt polegał na wzięciu udziału w 4 zajęciach, prowadzonych przez studentów prawa, dotyczących: prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego i praw zwierząt. Zajęcia odbywały się w naszej szkole. Studenci mogli liczyć w czasie opracowywania planu lekcji z pomocy merytorycznej pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Egzaminy zawodowe 2016


„Stary” egzamin zawodowy – absolwenci z lat wcześniejszych
Egzamin pisemny 20 czerwca 2016, poniedziałek, godz. 12.00
Egzamin praktyczny 21 czerwca 2016, wtorek, godz. 9.00.
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.


„Nowy” egzamin – uczniowie ZSZ zgłoszeni do OKE
Część pisemna – 17 czerwca 2016, piątek, godz. 10.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Strony