Aktualności

Poczta walentynkowa!

Dnia 14.02 Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Każdy uczeń (i nauczyciel wink) mógł napisać walentynkę do wybranej osoby i wysłać ją za pośrednictwem skrzynki wystawionej w holu. Nie dotarła do nas żadna skarga, że którakolwiek walentynka trafiła do niewłaściwej osoby; uważamy więc, że jak co roku, akcja pod kryptonimem "WALENTYNKI" zakończyła się sukcesem :)

Najbardziej spożywcza studniówka w Łodzi ! [część 1.]

Uczniowie dwóch klas Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – 4ta i 4tb – zorganizowali swój bal studniówkowy 10.02.2017 roku w restauracji "Dwór Artusa". O godzinie 21:00 zaproszeni goście oraz licznie przybyli rodzice obejrzeli poloneza. W pierwszej parze z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Gabrielą Karpińską tańczył nasz nauczyciel wychowania fizycznego, doskonały sportowiec i trener Budowlanych Łódź, Przemysław Szyburski.

Dzień Patrona w Spożywczaku

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste organizowanie Dnia Patrona. Tegoroczną inscenizację przygotowali uczniowie z dwóch klas: 2ta i 1ta. Zaproszeni goście obejrzeli prezentację na temat historii obchodów Dnia Patrona Szkoły od lat pięćdziesiątych zeszłego wieku po ubiegły rok szkolny. W drugiej części przypomniano najważniejsze wydarzenia dotyczące wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Ta jedyna w swoim rodzaju lekcja historii została wzbogacona o ciekawe utwory muzyczne w wykonaniu współczesnych zespołów młodzieżowych.

Projekt „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”

Nabór uczestników rozpoczynamy już 01.02. 2017 r.! 
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przygotowanego dla Uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi   projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Zdobywam wiedzę –  zdobywam świat”. Projekt trwa dwa lata (01.01.2016 - 31.12.2018)
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
2. Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
4. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Celem projektu dla 120 uczniów technikum jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne.
By cele projektu osiągnąć, podejmiemy następujące działania:
1. wdrożymy projekt edukacyjny z zakresu przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu – warsztaty wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i lekcje planowe
2. zorganizujemy zajęcia dodatkowe dla uczniów – 1326 h
3. przeprowadzimy indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów – 480 h
4. przeszkolimy nauczycieli – 400 h (poza tym 2 osoby ukończą studia podyplomowe z zakresu TIK)
5. doposażymy pracownie w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Nabór uczestników rozpoczynamy już 01.02. 2017 r.!

Goście z Niemiec gotują w Spożywczaku

W dniach 13.11. - 18.11.2016 gościliśmy w naszych skromnych progach gości z Niemiec, z Kolonii, z naszej szkoły partnerskiej Berufskolleg Ehrenfeld. W projekcie, tym razem realizowanym w Polsce, w Łodzi wziął udział sam dyrektor BKE pan Johannes Segerath, znani nam już nauczyciele zawodu: pani Birgit Golombek i pan Jochen Schiffer oraz nasi przyjaciele : Tamara, Paloma, Sabrina, Anna Lisa, Melina, Jan, Mustafa, Marco, Thomas, Marc, Tobias i Daniel.

Turniej cukierniczy - wyniki i zdjęcia

SPRAWOZDANIE
z przebiegu etapu szkolnego
XX Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego  
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Etap szkolny XX Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego zorganizowały i przeprowadziły w dniu 8 grudnia 2016r. Katarzyna Wojtalik i Marta Matuszewska-Sitek.
W eliminacjach szkolnych udział wzięły 4 zainteresowane uczennice z klasy 2a.

Strony