Aktualności

Trwa nabór - nadal przyjmujemy kandydatów do nauki w "Spożywczaku"

W "Spożywczaku" mamy jeszcze wolne miejsca dla uczniów w zawodach:
- technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności (jedyna taka klasa w Polsce - nowy zawód utworzony w wyniku konsultacji z zakładami spożywczymi, laboratoriami, hurtowniami spożywczymi, instytucjami odpowiedzialnymi za badanie i kontrolę żywności; dużo zajęć lekcyjnych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych),
- technik przetwórstwa mleczarskiego (klasa tworzona w porozumieniu z nowoczesnym zakładem - Łódzką Spółdzielnią Mleczarską JOGO, która poprowadzi praktyki a za 4 lata oczekuje, że będzie mogła przyjąć do pracy wyspecjalizowanych fachowców, którzy zastąpią jej obecnych pracowników przechodzących na emeryturę),
- technik technologii żywności ("po drodze" zdobywana jest kwalifikacja odpowiadająca zawodowi cukiernika; dużo zajęć w pracowniach cukierniczych i laboratorium),
- piekarz (praktyki zapewniają i oczekują na pracowników bardzo liczne piekarnie łódzkie i podłódzkie),
- wędliniarz (praktyki w zakładach poszukujących wykwalifikowanych wędliniarzy: ZBYSZKO lub PAMSO).
Zapraszamy!
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137, sekretariat czynny w godzianch od 8:00 do 16:00. 

Lekcja z gimnazjalistami: Kuchnia to … wielkie laboratorium chemiczne!

O tym, że wszystko co nas otacza związane jest z chemią, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszystko co jemy, a także my sami, zbudowane jest z atomów. Atomy łączą się w cząsteczki, cząsteczki tworzą związki chemiczne. A związki chemiczne bada się w laboratorium chemicznym.
Każdy z nas ma podobne laboratorium w swoim domu … to kuchnia.

Przygoda z prawem

Klasa 2 ta wraz z koordynatorem projektu- Ewą Zdziemborską- Jatczak została zaproszona na podsumowanie półrocznego projektu prawnego, skierowanego do uczniów klas 2. „Znam swoje prawa”. Projekt polegał na wzięciu udziału w 4 zajęciach, prowadzonych przez studentów prawa, dotyczących: prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego i praw zwierząt. Zajęcia odbywały się w naszej szkole. Studenci mogli liczyć w czasie opracowywania planu lekcji z pomocy merytorycznej pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Egzaminy zawodowe 2016


„Stary” egzamin zawodowy – absolwenci z lat wcześniejszych
Egzamin pisemny 20 czerwca 2016, poniedziałek, godz. 12.00
Egzamin praktyczny 21 czerwca 2016, wtorek, godz. 9.00.
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.


„Nowy” egzamin – uczniowie ZSZ zgłoszeni do OKE
Część pisemna – 17 czerwca 2016, piątek, godz. 10.00
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Porozumienie o współpracy

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi w dniu 19 maja 2016 r. odwiedziło wielu znamienitych Gości. Tego dnia odbyła się bardzo ważna, dla całej szkolnej społeczności, uroczystość. Szkoła podpisała - w obecności pana Tomasza Treli - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi - porozumienie o współpracy z reprezentującymi różne branże przemysłu spożywczego Pracodawcami: Izbą Rzemieślniczą, Zakładami Przetwórstwa Mięsnego „Zbyszko”, Zakładami Przetwórstwa Mięsnego PAMSO S.A., Łódzką Spółdzielnią Mleczarską Jogo, Dakri Dystrybucja Sp. z o.o., Vandemoortele Sp. z o.o., Hort Cafe Sp.j., Bierhalle Browar Restauracja.

Podpisanie porozumień o współpracy

19 maja 2016r w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi będzie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumień o współpracy naszej szkoły z pracodawcami w obecności Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli i Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Krzysztofa Jurka.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, od blisko 60 lat ściśle współpracuje z Rzemiosłem oraz firmami cukierniczymi, piekarskimi i wędliniarskimi na terenie Łodzi i okolic. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy branży spożywczej, od 1 września 2016r planujemy poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego we współpracy z Łódzką Spółdzielnią Mleczarską Jogo oraz wdrożenie eksperymentu pedagogicznego – kształcenie w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, we współpracy z łódzkimi zakładami spożywczymi, pod opieką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Ekologiczne wędrówki Spożywczaka: Park Julianowski – niezwykła przyroda z historią w tle

Tym razem miejscem wiosennych wędrówek uczniów Spożywczaka z klasy 3 ta i 3 tb stał się zabytkowy park im. Adama Mickiewicza w Łodzi, zwany także Parkiem Julianowskim.
Okazało się, że podobnie jak Łagiewniki, także Park Julianowski posiada swoją historię. Park znajduje się na terenie dawnych dóbr szlacheckich rodziny Zawiszów, które w 2 połowie XIX wieku stanowiły własność Stanisława Strzałkowskiego – dziedzica wsi Radogoszcz. Cały teren parku należał niegdyś do folwarku wydzielonego z dóbr Marysin. W latach 80-tych XIX wieku majątek zlicytowano a posiadłość nabył łódzki fabrykant Juliusz Heinzel. To właśnie od jego imienia wywodzi się nazwa parku – Julianów.

Strony