Aktualności

Orlik w Spożywczaku żyje także nocą

Baza sportowa naszej szkoły jest bardzo dobra i chętnie wykorzystywana. Od rana dwie sale gimnastyczne i boiska Orlik służą uczniom naszym i innym, choćby jako areny zawodów międzyszkolnych. Po zajęciach lekcyjnych odbywają się zajęcia pozalekcyjne - na sali gimnastycznej i Orliku sporo chętnych do uprawiania sportu i rekreacji. Orlik w sztucznym świetle i jesiennym klimacie też wygląda atrakcyjnie.
-----

Wprawka do bankietu

Klasa 3 ta wykonała na ocenę ciasteczka bankietowe pod czujnym i wymagającym okiem pani kierownik Katarzyny Wojtalik. Wyniki oceny musimy przemilczeć z uwagi na ochronę danych osobowych uczniów. Za to ciasteczka można obejrzeć na zdjęciach (jawne).

Uczniowie namalowali bezpieczeństwo

Został rozstrzygnięty etap szkolny V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.
Szkolna komisja konkursowa w składzie: 
Izabela Rosiak, Aleksandra Kleśta, Krzysztof Maśliński, Elżbieta Szudrowicz,
spośród złożonych prac konkursowych wytypowała trzy, które zostały przekazane – do kolejnego etapu konkursu –  do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.  
Autorami zwycięskich prac są:

Spożywczak gotował w Niemczech !

Pobyt w naszej szkole partnerskiej Berufskolleg Ehrenfeld Kӧln łączył przyjemność poznawania niemieckiej szkoły i obyczajów oraz miasta Kolonii z przyjemnością pracy z nowymi przyjaciółmi z Niemiec. Na zdjęciach możemy obejrzeć współpracę uczniów obu szkół na niwie gastronomicznej, zakończoną... bardzo smacznie.
PROJEKT DOFINANSOWAŁA POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Dzień Edukacji Narodowej w Spożywczaku

Piątek 14 października - dzień Edukacji Narodowej - był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Pracownicy szkoły spotkali się w pokoju nauczycielskim na uroczystości wręczenia nagród najlepszym pracownikom z rąk dyrektor szkoły Joanny Kośki. Oprawą, towarzyszącą nagradzaniu, była część multimedialna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pań Małgorzaty Bukowskiej i Pauliny Kolczyńskiej.

W krainie dobranocek - dla cukierników i piekarzy

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz poinformował o organizacji XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, której finał odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Wcześniej zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne (do końca listopada) a następnie wojewódzkie.
Temat przewodni najbliższej edycji turnieju: W krainie dobranocek.
Organizatorem turnieju w Spożywczaku jest mgr inż. Marta Matuszewska-Sitek.

Strony