Aktualności

Spotkanie robocze z Pracodawcami

Dnia 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Pracodawcami współpracującymi ze szkołą.
W czasie dyskusji Pracodawcy zwracali uwagę, że zakłady branży spożywczej cały czas poszukują pracowników. Ukończenie szkoły zasadniczej lub technikum daje absolwentom możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy. Zwracano uwagę, że wykształcenie kierunkowe przyspiesza awans zawodowy młodych ludzi, a pracodawcy powinni pokazywać młodzieży swoją pasję i osiągnięcia, tak aby młodzi ludzie widzieli, że wkład pracy przekłada się na sukces zawodowy. Wyrazili również chęć pokazania gimnazjalistom specyfiki pracy w zakładach spożywczych, np. oprowadzając zorganizowane grupy w ustalonych terminach.
Dziękujemy Pracodawcom za poświęcony czas i wniesienie wielu cennych uwag i wskazówek dotyczących kształcenia przyszłej kadry branży spożywczej.

 - - - By CrazyStat - - -

Orlik w Spożywczaku żyje także nocą

Baza sportowa naszej szkoły jest bardzo dobra i chętnie wykorzystywana. Od rana dwie sale gimnastyczne i boiska Orlik służą uczniom naszym i innym, choćby jako areny zawodów międzyszkolnych. Po zajęciach lekcyjnych odbywają się zajęcia pozalekcyjne - na sali gimnastycznej i Orliku sporo chętnych do uprawiania sportu i rekreacji. Orlik w sztucznym świetle i jesiennym klimacie też wygląda atrakcyjnie.
-----

Wprawka do bankietu

Klasa 3 ta wykonała na ocenę ciasteczka bankietowe pod czujnym i wymagającym okiem pani kierownik Katarzyny Wojtalik. Wyniki oceny musimy przemilczeć z uwagi na ochronę danych osobowych uczniów. Za to ciasteczka można obejrzeć na zdjęciach (jawne).

Uczniowie namalowali bezpieczeństwo

Został rozstrzygnięty etap szkolny V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.
Szkolna komisja konkursowa w składzie: 
Izabela Rosiak, Aleksandra Kleśta, Krzysztof Maśliński, Elżbieta Szudrowicz,
spośród złożonych prac konkursowych wytypowała trzy, które zostały przekazane – do kolejnego etapu konkursu –  do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.  
Autorami zwycięskich prac są:

Spożywczak gotował w Niemczech !

Pobyt w naszej szkole partnerskiej Berufskolleg Ehrenfeld Kӧln łączył przyjemność poznawania niemieckiej szkoły i obyczajów oraz miasta Kolonii z przyjemnością pracy z nowymi przyjaciółmi z Niemiec. Na zdjęciach możemy obejrzeć współpracę uczniów obu szkół na niwie gastronomicznej, zakończoną... bardzo smacznie.
PROJEKT DOFINANSOWAŁA POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Dzień Edukacji Narodowej w Spożywczaku

Piątek 14 października - dzień Edukacji Narodowej - był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Pracownicy szkoły spotkali się w pokoju nauczycielskim na uroczystości wręczenia nagród najlepszym pracownikom z rąk dyrektor szkoły Joanny Kośki. Oprawą, towarzyszącą nagradzaniu, była część multimedialna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pań Małgorzaty Bukowskiej i Pauliny Kolczyńskiej.

W krainie dobranocek - dla cukierników i piekarzy

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz poinformował o organizacji XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, której finał odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Wcześniej zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne (do końca listopada) a następnie wojewódzkie.
Temat przewodni najbliższej edycji turnieju: W krainie dobranocek.
Organizatorem turnieju w Spożywczaku jest mgr inż. Marta Matuszewska-Sitek.

Strony