Aktualności

Program "Twoje dane - Twoja sprawa"

Nasza szkoła przystąpiła do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa" to nicjatywa edukacyjna skierowana do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Powyżej plakat programu i certyfikat potwierdzający udział "Spożywczaka" w tym programie.

Stres czy przyjemność? Próbne matury w naszym Spożywczaku

Wczoraj język polski, dzisiaj matematyka, jutro języki obce, biologia... Uczniowie klas maturalnych z przyjemnością przystąpili do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, twierdząc że odrobina stresu dodaje im tak lubianej adrenaliny.
Pecha miała Magda, która spóźniła się 5 minut i nie mogła rozwiązywać pasjonujących zagadek matematycznych.

Święto Niepodległości w ZSPS w Łodzi

10.11. 2016, przeddzień Święta Niepodległości, w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny, poświęcony temu najważniejszemu dla Polaków wydarzeniu. Uczniowie klasy 2 ta i 3 ta, pod kierunkiem pp. Katarzyny Korzewskiej i Ewy Zdziemborskiej-Jatczak, przypomnieli zebranym o wadze tego święta. Odzyskanie niepodległości, po 123 latach zaborów, było zaledwie początkiem długiego procesu odbudowy Ojczyzny, scalania ziem polskich, tworzenia nowego prawa.

Spotkanie robocze z Pracodawcami

Dnia 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Pracodawcami współpracującymi ze szkołą.
W czasie dyskusji Pracodawcy zwracali uwagę, że zakłady branży spożywczej cały czas poszukują pracowników. Ukończenie szkoły zasadniczej lub technikum daje absolwentom możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy. Zwracano uwagę, że wykształcenie kierunkowe przyspiesza awans zawodowy młodych ludzi, a pracodawcy powinni pokazywać młodzieży swoją pasję i osiągnięcia, tak aby młodzi ludzie widzieli, że wkład pracy przekłada się na sukces zawodowy. Wyrazili również chęć pokazania gimnazjalistom specyfiki pracy w zakładach spożywczych, np. oprowadzając zorganizowane grupy w ustalonych terminach.
Dziękujemy Pracodawcom za poświęcony czas i wniesienie wielu cennych uwag i wskazówek dotyczących kształcenia przyszłej kadry branży spożywczej.

 - - - By CrazyStat - - -

Orlik w Spożywczaku żyje także nocą

Baza sportowa naszej szkoły jest bardzo dobra i chętnie wykorzystywana. Od rana dwie sale gimnastyczne i boiska Orlik służą uczniom naszym i innym, choćby jako areny zawodów międzyszkolnych. Po zajęciach lekcyjnych odbywają się zajęcia pozalekcyjne - na sali gimnastycznej i Orliku sporo chętnych do uprawiania sportu i rekreacji. Orlik w sztucznym świetle i jesiennym klimacie też wygląda atrakcyjnie.
-----

Wprawka do bankietu

Klasa 3 ta wykonała na ocenę ciasteczka bankietowe pod czujnym i wymagającym okiem pani kierownik Katarzyny Wojtalik. Wyniki oceny musimy przemilczeć z uwagi na ochronę danych osobowych uczniów. Za to ciasteczka można obejrzeć na zdjęciach (jawne).

Uczniowie namalowali bezpieczeństwo

Został rozstrzygnięty etap szkolny V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.
Szkolna komisja konkursowa w składzie: 
Izabela Rosiak, Aleksandra Kleśta, Krzysztof Maśliński, Elżbieta Szudrowicz,
spośród złożonych prac konkursowych wytypowała trzy, które zostały przekazane – do kolejnego etapu konkursu –  do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.  
Autorami zwycięskich prac są:

Spożywczak gotował w Niemczech !

Pobyt w naszej szkole partnerskiej Berufskolleg Ehrenfeld Kӧln łączył przyjemność poznawania niemieckiej szkoły i obyczajów oraz miasta Kolonii z przyjemnością pracy z nowymi przyjaciółmi z Niemiec. Na zdjęciach możemy obejrzeć współpracę uczniów obu szkół na niwie gastronomicznej, zakończoną... bardzo smacznie.
PROJEKT DOFINANSOWAŁA POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Strony